İklim Finansmanı ve Politikaları

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / İklim Finansmanı ve Politikaları

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sebep olduğu krize karşı bütüncül politikaların ve sürdürülebilir ekonomik modellerin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüyoruz.

Düşük karbon ekonomisine geçiş, temiz enerji ve enerji verimliliğine dayalı bir gelecek için;

  • İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum amacıyla geliştirilen politika ve düzenlemelerde sivil toplumun bilgi ve tecrübesini paylaşmak,
  • Bu alandaki tartışmaların içinde yer alıp yapıcı bir şekilde katkı sağlamak,
  • Türkiye’nin iklim politikalarını AB ile uyumlu hale getirmek ve bunun için bütüncül bir politika vizyonu geliştirmek,
  • Sürdürülebilir iklim finansmanı konusunu iş dünyasının gündeminde tutmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor, atölye ve konferanslar düzenliyor, uygulanabilir modeller geliştirmeye çalışıyoruz.

İlgili projeler

İlgili yazılar