Sivil Toplum Ulusal Danışma Toplantısı’na Katıldık

Sivil Toplum Ulusal Danışma Toplantısı’na Katıldık

Her ikisinde de projelerimiz ile yer aldığımız Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-VI ve Sivil Toplum Destek Programı-III Programları kapsamındaki 2. Ulusal Danışma Toplantısı’na katılım sağladık.

Toplantıda geçmiş dönemlerde başarı ile uygulanan IPA Programları ve yeni dönem IPA-III kapsamında planlanan destek programları hakkında bilgi verildi. Sivil Toplum deneyim ve kazanımlarına ilişkin sunumlar ve panel oturumu sonrasında, katılımcılar 5 tematik alana dağılarak (“Hassas Gruplar”, “İş Dünyası, Sektörel İş Birliği ve Sosyal Girişimcilik”,  “Çevre, İklim, Gıda ve Enerji”, “Kültür, Sanat”, “Eğitim ve Gençlik”) ortak çalışma kültürü ve işbirlikleri geliştirme hedefleri doğrultusunda atölye çalışmalarında bir araya geldi.

Ulusal Danışma Toplantısı