“Sivil Toplum için Politika Vizyonu Yol Haritası” Raporu Yayında!

“Sivil Toplum için Politika Vizyonu Yol Haritası” Raporu Yayında!

AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu projemizin temel çıktısı olan “Sivil Toplum için Politika Vizyonu Yol Haritası” raporu websitemiz de yayında!

Politika Vizyonu Yol Haritası, Türkiye iklim politikasının nasıl daha iyi ifade edilebileceğine ve AB ile uyumlu hale getirilebileceğine dair bir vizyon sunan bütünsel bir politika raporudur. Böylesine bütüncül bir vizyon, sivil toplum (ve sektörlerin) stratejilerini ve eylem planlarını net hedeflere yönelik olarak yapılandırmaya yardımcı olacağı için iklim politikaları konusunda ilerlemeyi garanti etmektedir.

Raporda şu unsurlar öne çıkmaktadır:

  • AB ve Türkiye iklim değişikliği politikasındaki son gelişmelere üst düzey bir genel bakış
  • AB’deki iklim politikası gelişmelerinden alınan ve yerel bağlamda tecrübe edilebilecek ve uygulanabilecek bir dizi iyi uygulama ve ders
  • Yerel Sivil Toplum ve paydaşların iklim politikası gelişmelerini daha iyi ifade etmek ve ilerletmek için atması gereken net adımlar