Hakkımızda

Anasayfa / Hakkımızda

2016 yılı sonunda Ankara’da kurulan İklim Araştırmaları Derneği (İAD), iklim değişikliğine dair temel sorunların yanı sıra, bu küresel meselenin toplum, ekonomi ve çevre üzerindeki etkileri üzerine çalışmalar yürütmektedir.

İklim Araştırmaları Derneği’nin temel amacı; İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği, afet ve risk yönetimi ile ilgili alanlarda farklı disiplinlerde çalışan gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplayarak, üyelerini ticari, bilimsel, teknik alanlarda desteklemek; üyelerinin birbiriyle, mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve işbirliğini daha verimli bir biçimde sürdürmelerini sağlamak; ilgili konularda ulusal ve uluslararası çözümler, kalıcı politikalar üretilmesini sağlamak; düşük karbon ekonomisine geçişte etkin politika ve yöntemler oluşturulmasına destek olmak ve sektörel birikimi ülke çıkarları doğrultusunda kullanmak ve bu amaçla ilgili kurumlara destek vermektir.

İklim Araştırmaları Derneği üyelerinin temel yetkinlik alanları;

  • iklim değişikliği ile mücadele/uyum,
  • su yönetimi/politikası,
  • afet/risk yönetimi,
  • kentsel planlama,
  • ekonomi ve toplumsal çalışmalardır.

 

Derneğimiz bu konulardaki deneyimini bağımsız araştırmalar yapmak ve diğer sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu ve özel sektör kişi, kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarına destek olmak amacıyla kullanmayı hedeflemektedir.