AB – Türkiye İklim Politikası Diyaloğu

Anasayfa / Projeler / AB – Türkiye İklim Politikası Diyaloğu

AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu (CSD-VI) Hibe Programı kapsamında fonlanan ve İklim Araştırmaları Derneği’nin eş faydalanıcı olarak yer aldığı “AB – Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” projesi, The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) tarafından yürütülmektedir.

Projenin genel amacı, Türkiye ve Avrupa Birliği Sivil Toplum Kuruluşları, özel aktörler ve kamu kurumları arasında iklim değişikliği politikasının daha iyi ifade edilmesi ve genel olarak AB ile Türkiye arasında iklim politikasının geliştirilmesi konusunda sürdürülebilir bir diyalog kurmaktır. Projemiz en temelde, Türkiye’nin iklim politikalarını AB ile uyumlu hale getirmek ve bunun için bütüncül bir politika vizyonu geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu çerçevede gerçekleştirilecek proje faaliyetleri, bazı temel AB iklim politikalarına ve bunların Türkiye için etkilerine odaklanırken; STK’ların (ve sektörlerin) konuya ilişkin stratejilerini ve eylem planlarını net hedef ve öneriler doğrultusunda yapılandırmalarına da yardımcı olacaktır.

15 ay sürecek faaliyetler ve proje çıktıları sonucunda, uzun vadede beklenen kazanımlar ise aşağıda özetlenmiştir:

 • Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında; AB İklim Değişikliği Politikasına dair gelişmelerin Türkiye ile en ilişkili olan başlıkları belirlenecek, tanımlanacak ve Türkiye üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirilecektir.
 • Türkiye ve AB′deki STK′lar arasında iklim değişikliği politikası konusunda sürdürülebilir bir diyalog kurulmuş olacaktır.
 • Türk STK′larına, AB ve Türkiye arasındaki iklim değişikliği politikasına dair söylemlerin nasıl ilerletilebileceğine dair somut bir vizyon sağlanacaktır.
 • Türk STK′larının, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki AB′nin iklim değişikliği politikası gelişmelerine ilişkin bilgileri genişletilecektir.
 • Türk STK′larının iklim değişikliği politikası ile ilgili iletişim faaliyetleri güçlendirilecektir.

 

Proje ile ilgili daha detaylı bilgi için www.climatepolicydialogue.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

 • Tarih/Yer:

  Nisan 2021 – Haziran 2022
  Türkiye, Belçika

 • Proje Yürütücüsü:

 • Proje Destekçileri:

Proje ile ilgili yayınlar