İklim Değişikliğine Uyum

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / İklim Değişikliğine Uyum

İklim değişikliğine uyum ile ilgili uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalar geliştirmek, etkili uygulamalar oluşturmak ve bu etkiyi yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz.

İklim değişikliği ile mücadele konusunda, sera gazı emisyonlarının azaltım mekanizmalarını geliştiren teknoloji ve politikaları desteklemek, kabul etmek ve bu doğrultuda eylemler geliştirmenin yanı sıra bu mücadelenin önemli bir diğer tamamlayıcısı ise uyum politikaları ve eylemlerinin geliştirilmesidir.

Bu kapsamda;

  • İklim değişikliğinin önlenemez sonuçlarından olan aşırı hava olaylarının etkilerinin azaltılması ve hatta bu etkilerden yeni fırsatlar elde etmeyi sağlayacak şekilde ekolojik, sosyal ve ekonomik sistemlerin bu değişikliklere uyumlu hale getirilmesini sağlamak için stratejik planlar hazırlıyoruz.
  • Yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve iklim dostu kentler için farklı senaryolar ve sürdürülebilir modellerin geliştirilmesi için çalışıyoruz.
  • Uyum konusunda iyi uygulamaların ve bütüncül politikaların yaygınlaşması için eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları yürütüyoruz.

İlgili projeler