“AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” Projesi Açılış Toplantısı ve 1.Çalıştay’ı Gerçekleşti

“AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” Projesi Açılış Toplantısı ve 1.Çalıştay’ı Gerçekleşti

“AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” projesinin açılış toplantısı ve 1.çalıştayı 6 Temmuz 2021 tarihinde interaktif olarak gerçekleştirildi.

Sivil toplum kuruluşlarını, sektörel organizasyonları, üniversiteleri ve özel sektör temsilcilerini iklim politikası geliştirme konusundaki kapasitelerini ve katılımlarını güçlendirmek için bir araya getiren çalıştay sırasında, projenin genel hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ayrıca, ERCST’den AB politika uzmanı, Avrupa Yeşil Mutabakatı gündemine ve kapsadığı farklı bileşenlere kapsamlı bir genel bakış sundu.

Çalıştay materyallerine ve toplantı kaydına doğrudan proje web sitesinden erişilebilir;

http://www.climatepolicydialogue.com/