“Yeşil Mutabakat Eylem Planı” Yayımlandı!

“Yeşil Mutabakat Eylem Planı” Yayımlandı!

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nı yayımladı.

Avrupa Birliği Kasım 2019’da yayımladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB ile etkileşimi olan tüm ülkeler açısından kurulması planlanan yeşil pazar için ithalata ilişkin yeni mali ve vergisel düzenlemeler getirmiştir. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum kapsamında, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”na ilişkin genelge 16 Temmuz 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda esas olarak aşağıdaki hedefler ortaya konmaktadır;

  • Yeşil finansman yoluyla yeşil yatırımı etkin kılmak,
  • Güneş ve rüzgâr gücüne dayalı üretim için 2027 yılına kadar her sene 1 GW kapasite tahsis etmek,
  • Daha temiz bir enerji tedarik modeli kullanmak,
  • Uluslararası düzeyde rekabetçi, sürdürülebilir, verimli ve teknolojik bir tarım politikasına geçiş,
  • AB’nin çevre düzenlemeleriyle uyum sağlamak.

Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planına ilişkin daha detaylı bilgi için: https://bit.ly/3yZt13y