Avrupa Yeşil Mutabakatı Nedir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı Nedir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa’yı 2050’de iklim nötr hale getirmeyi amaçlayan Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen bir dizi politika girişimidir. Bunun gerçekleşmesi için, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi politika önerisi ve revizyonu uygulamaya konulmuştur:

  • Sınırda Karbon Düzenlemesi
  • Avrupa İklim Paktı
  • Avrupa İklim Yasası
  • AB Emisyon Ticaret Sisteminin Revizyonu
  • Enerjinin Vergilendirilmesi Direktifinde Revizyon
  • Adil Geçiş Mekanizması
  • Döngüsel Ekonomi Eylem Planı
  • Tarladan Sofraya Stratejisi

Temmuz ayı sonunda Avrupa Komisyonu’nun, yukarıda belirtilenlerden bazıları da dahil olmak üzere “Net %55 Azaltım Hedefi” kapsamında 12 politika önerisi sunması bekleniyor.