İklim Risklerinin Yönetimi

Şehirlerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu ve özel sektör kişi, kurum ve kuruluşların iklim risklerini ve kırılganlıklarını ele almalarına yardımcı olarak iklim değişikliğine karşı kentsel ve toplumsal direnç oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

Dünya nüfusunun büyük bölümü kentlerde yaşamaktadır ve bu oran giderek artmaktadır. Kentler, iklim değişikliğinin neden olduğu etkilerin en yoğun hissedildiği alanlardır. Bu etkiler kentlerde ısı adası etkisinin artması, hava kirliliği, sıcak/soğuk hava dalgaları ve su kıtlığı yaşanması, yağış rejiminin değişmesi, kurak gün sayısının artması, yağmur sularının sel ya da taşkınlara neden olması şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Şehir yaşamının daha sürdürülebilir olması ve gerek şehirlerin gerekse toplumların iklim değişikliğine bağlı felaketlere karşı daha dirençli hale gelmesi ise, kentlilerin iklim değişikliğini anlamalarına; aktörler arası daha güçlü iletişim ve işbirliğine; ekosistem hizmetlerinin yönetimi ve geliştirilmesine; şehir planlarında iklim değişikliği gerçekliğinin göz önünde bulundurulmasına ve uzun vadeli iklim risklerini öngören eylem planlarının yapılmasına bağlıdır.

İAD olarak bu kapsamda;

  • STK′lar, kamu ve özel sektör kişi, kurum ve kuruluşların, iklim değişikliğinden kaynaklı afetler ve kentsel dayanıklılık hakkındaki bilgi tabanının genişletilmesi,
  • İklim riskleri ve kentsel dayanıklılık çözümleri ile bu alanlardaki iş birliği yöntemleri konusunda stratejik ve teknik yardım sağlayarak kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi,
  • En iyi uygulamaların yaygınlaştırılması,
  • Kentsel ve toplumsal dayanıklılık yaklaşımının, şehirlerin master planlarına ve kalkınma planlarına entegre edilmesi,
  • Kentsel ve toplumsal dayanıklılık yaklaşımının, sektöre özel planlara veya projelere entegre edilmesi üzerine çalışmalar yürütüyoruz.

İlgili projeler

İlgili yazılar