“AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” Projesi 3.Çalıştay’ı Gerçekleşti

“AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” Projesi 3.Çalıştay’ı Gerçekleşti

“AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” projemizin 23 Şubat 2022 tarihinde interaktif olarak gerçekleştirilen 3.çalıştayımıza katılan tüm konuşmacılara ve katılımcılara çok teşekkür ederiz.

Çalıştayda, STK’ların resmi ve gayri resmi katılım süreçleri yoluyla AB iklim politikalarının geliştirilmesindeki kilit rollerine odaklanılmış ve Türk STK’larının bu süreçlerde yararlanabileceği en iyi ve somut uygulamalar tanımlanmıştır. AB ve Türk STK’ları, bu katılımcı süreçlerin tüm paydaşlar için ne ifade ettiğini daha iyi anlamak ve tecrübelerini paylaşmak için panel oturumlarında yer almıştır.

2053 Net Sıfır hedefinin açıklanması ve ardından Paris Anlaşması’nın onaylanması ile Türkiye’nin iklim gündeminde kayda değer ilerleme kaydedilmiştir. Çalıştay sırasında, bu ivmenin, temiz enerji geçişi ve yenilenebilir kaynaklardan yararlanılması, kömürden çıkış ve Adil Geçiş, enerji yoğun endüstrilerin karbondan arındırılması, sürdürülebilir tarım ve döngüsel ekonomi gibi konularda iki bölge arasında güçlendirilmiş bir diyalog ve bilgi paylaşımı ihtiyacına yol açtığını belirledik.

AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” Projesi 3.Çalıştay’ı Gerçekleşti