Kaynak Verimliliği ve Döngüsel Ekonomi

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Kaynak Verimliliği ve Döngüsel Ekonomi

Su, enerji ve hammadde başta olmak üzere, farklı sektörlerde üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, doğal kaynak tüketiminin azaltılması, atıkların geri kazanılması ve kaynak verimliliğinin artırılmasına yönelik fizibilite ve strateji geliştirme çalışmaları yürütüyoruz.

  • Kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi konusunda farkındalık yaratılması, işbirliği ve etkileşimin artırılması
  • İş dünyasının geleneksel (lineer), verimi düşük yöntemlerden uzaklaşması ve kaynak verimliliği sağlayan döngüsel iş modellerini deneyimlemesi için çeşitli araçlar ve teknik desteklerin geliştirilmesi
  • Atık azaltımı, geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları
  • Kaynak verimliliği ve eko-verimlilik fizibilite raporları ve eylem planları hazırlanması üzerine çalışmalar yürütüyoruz.

İlgili projeler