Yazılar

Anasayfa / Yazılar
İklim Krizinin Arıcılık Faaliyetlerine Etkisi

İklim Krizinin Arıcılık Faaliyetlerine Etkisi

Sıcaklık ve yağış değişiklikleri, arıların dengesini bozuyor, tarımı ve gıda zincirini riske atıyor. Bu yazıda, arıların mücadelesine iklim krizi perspektifinde bakış atıyoruz. Dünya iklimi, bir dizi etkenin etkisi altında değişir; güneş enerjisi alımından, atmosferde biriken sera gazlarına ve yeryüzü özelliklerine kadar. Son yıllarda artan sıcaklıklar ve aşırı hava olayları gibi faktörler, sürdürülebilir yaşamı ciddi şekilde tehdit etmekte ve bu durum insanları çaresizlikle karşı karşıya bırakmaktadır. İklim değişikliğinin en dikkat çekici özelliği, hızlı ilerlemesi ve sonuç olarak doğal afetlerin hem sıklığını hem de şiddetini artırmasıdır [1]. İklimdeki değişiklikler, çevremizi baştan aşağı dönüştürüyor ve bu değişimler, böcek topluluklarının da davranışlarını etkiliyor. Böceklerin...

Devamı
Plastik Kriziyle Mücadelede Uluslararası Gelişmeler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

Plastik Kriziyle Mücadelede Uluslararası Gelişmeler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

Plastikler dayanıklı, hafif, çok yönlü ve düşük maliyetli olmaları sebebiyle hem endüstriyel sektörde hem de gündelik yaşantımızda çokça kullanılıyor. Ancak, kullanım sonrası oluşan plastik atıkların uygun bir şekilde işlenmediği ve yönetilmediği durumda insan yaşamı ve ekosistem için olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Günümüzde, üretilen plastik atıkların küresel ölçekte yalnızca ~ %9 ’u geri dönüştürülebiliyor [1]. Akdeniz’e en çok plastik atık bırakan üçüncü ülke konumunda olan Türkiye de artan plastik ithalatı ile birlikte atık miktarını giderek artırıyor [2]. Bu kapsamda, Çevre Kanunu çerçevesinde Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Sıfır Atık Yönetmeliği gibi birçok yönetmelik hazırlayan Türkiye çeşitli uluslararası anlaşmalarla plastik atıklarıyla mücadelesini ortaya...

Devamı
İklim Politikalarının Geliştirilmesinde Sivil Toplumun Rolü ve Önemi

İklim Politikalarının Geliştirilmesinde Sivil Toplumun Rolü ve Önemi

İklim politikalarının geliştirilmesinde sivil toplumun önemine değinmeden önce, Sivil Toplum nedir buna değinelim. Sivil Toplum, kamu politikalarının oluşumunu etkilemek de dâhil olmak üzere, ortak çıkarları olan eylemleri savunmak, teşvik etmek ve bunlara katılmak için bir araya gelen grupları temsil eder. Sivil toplumun ana rollerinden biri, hükümetler ve vatandaşlar veya topluluklar arasındaki bilgi ve kapasite uçurumunu kapatmaya yardımcı olmaktır. Sivil toplum veya toplumun sözde “üçüncü sektör”ü, siyasi, kültürel, sosyal veya ekonomik alanlarda ortak amaç ve idealleri sürdürmek için insanların örgütlendiği, partizan olmayan ve şiddet içermeyen tüm Devlet dışı, kar amacı gütmeyen yapıları içerir. Bu yapılar şu şekilde sıralanabilir: iş ve sektörel...

Devamı
İklim değişikliği, insanlığın bugüne kadar karşılaştığı en büyük kriz. Peki neden? Ve ne yapacağız?

İklim değişikliği, insanlığın bugüne kadar karşılaştığı en büyük kriz. Peki neden? Ve ne yapacağız?

Bu sorulara ışık tutmadan önce, konuya bugüne kadar kulak kabartmamışlar için kısa bir özet yapalım; “İklim krizi”nin nedeni Sanayi Devrimi ile beşeri faaliyetlerimizin ana enerji kaynağı haline gelen fosil yakıtların artan tüketimi. Karbon yutaklarının kaybına neden olan arazi kullanım değişiklikleri ve sürdürülebilirliği gözetmeyen üretim-tüketim sistemleri de cabası. Bu dinamiklerden kaynaklanan emisyonlar sonucunda, başta karbondioksit olmak üzere, sera gazlarının atmosferdeki yoğunluğu rekor hızda artıyor. Dolayısıyla, dünyamıza gelen güneş ışınımının daha fazlası geri yansıtılamadan atmosferde hapsolarak dünyanın ısınmasına neden oluyor. 1880’den bu yana küresel ortalama sıcaklıklar yaklaşık 1 dereceden fazla arttı[1] ve bu, hem ortalama iklimsel parametreleri değişmesi hem de aşırı hava...

Devamı