‘AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu’ Projesi 4.Çalıştay’ı ve Kapanış Toplantısı Gerçekleşti
Yazı

‘AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu’ Projesi 4.Çalıştay’ı ve Kapanış Toplantısı Gerçekleşti

AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu Projesi’nin 4. ve son çalıştayı, 24 Mayıs 2022’de Mövenpick Hotel Ankara’da hybrid olarak ve geniş bir katılımla gerçekleşti. Çalıştay, ERCST Direktörü Andrei Marcu, IAD Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi M.Kemal Demirkol ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB Uzmanı Zelal Şen’in açılış konuşmaları ile başladı. Çalıştayda Sivil Toplum için Politika Vizyonu...

“Sivil Toplum için Politika Vizyonu Yol Haritası” Raporu Yayında!
Yazı

“Sivil Toplum için Politika Vizyonu Yol Haritası” Raporu Yayında!

AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu projemizin temel çıktısı olan “Sivil Toplum için Politika Vizyonu Yol Haritası” raporu websitemiz de yayında! Politika Vizyonu Yol Haritası, Türkiye iklim politikasının nasıl daha iyi ifade edilebileceğine ve AB ile uyumlu hale getirilebileceğine dair bir vizyon sunan bütünsel bir politika raporudur. Böylesine bütüncül bir vizyon, sivil toplum (ve sektörlerin) stratejilerini ve...

“AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” Projesi 3.Çalıştay’ı Gerçekleşti
Yazı

“AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” Projesi 3.Çalıştay’ı Gerçekleşti

“AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” projemizin 23 Şubat 2022 tarihinde interaktif olarak gerçekleştirilen 3.çalıştayımıza katılan tüm konuşmacılara ve katılımcılara çok teşekkür ederiz. Çalıştayda, STK’ların resmi ve gayri resmi katılım süreçleri yoluyla AB iklim politikalarının geliştirilmesindeki kilit rollerine odaklanılmış ve Türk STK’larının bu süreçlerde yararlanabileceği en iyi ve somut uygulamalar tanımlanmıştır. AB ve Türk STK’ları, bu katılımcı...

Sivil Toplum Ulusal Danışma Toplantısı’na Katıldık
Yazı

Sivil Toplum Ulusal Danışma Toplantısı’na Katıldık

Her ikisinde de projelerimiz ile yer aldığımız Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-VI ve Sivil Toplum Destek Programı-III Programları kapsamındaki 2. Ulusal Danışma Toplantısı’na katılım sağladık. Toplantıda geçmiş dönemlerde başarı ile uygulanan IPA Programları ve yeni dönem IPA-III kapsamında planlanan destek programları hakkında bilgi verildi. Sivil Toplum deneyim ve kazanımlarına ilişkin sunumlar ve panel...

Neden “Fit for 55” Paketi?
Yazı

Neden “Fit for 55” Paketi?

“Fit for 55” paketi AB’nin 2030 için belirlediği %55 emisyon azaltım hedefini ifade ediyor. Önerilen paket, AB’nin iklim ve enerji mevzuatını 2030 hedefiyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Teklif paketi, AB’nin iklim hedeflerine ulaşmak için tutarlı ve dengeli bir çerçeve sağlamayı, AB endüstrisinin yenilikçiliğini ve rekabet gücünü korumayı ve güçlendirmeyi hedefliyor.

“AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” Projesi 2.Çalıştay’ı Yapıldı
Yazı

“AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” Projesi 2.Çalıştay’ı Yapıldı

“AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” projesinin 6 Ekim 2021’de Brüksel’de hibrit olarak gerçekleştirilen ikinci çalıştayına katılımlarından dolayı tüm AB ve Türk STK’larına çok teşekkür ederiz. Çalıştayda, T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bahar Güçlü, açılış konuşması ile birlikte Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. Ardından, “Türkiye...

CSD-VI ve CSSP-III Açılış Etkinliği
Yazı

CSD-VI ve CSSP-III Açılış Etkinliği

Her ikisinde de yer aldığımız Sivil Toplum Sektörü-III ve Sivil Toplum Diyaloğu programlarının açılış etkinliğine katıldık. Tüm hibe faydalanıcılarına, Avrupa Birliği Başkanlığına ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne başarılı ve keyifli bir uygulama dönemi diliyoruz.

“Yeşil Mutabakat Eylem Planı” Yayımlandı!
Yazı

“Yeşil Mutabakat Eylem Planı” Yayımlandı!

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nı yayımladı. Avrupa Birliği Kasım 2019’da yayımladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB ile etkileşimi olan tüm ülkeler açısından kurulması planlanan yeşil pazar için ithalata ilişkin yeni mali ve vergisel düzenlemeler getirmiştir. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum kapsamında, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”na ilişkin genelge 16 Temmuz...

Avrupa Yeşil Mutabakatı Nedir?
Yazı

Avrupa Yeşil Mutabakatı Nedir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa’yı 2050’de iklim nötr hale getirmeyi amaçlayan Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen bir dizi politika girişimidir. Bunun gerçekleşmesi için, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi politika önerisi ve revizyonu uygulamaya konulmuştur: Sınırda Karbon Düzenlemesi Avrupa İklim Paktı Avrupa İklim Yasası AB Emisyon Ticaret Sisteminin Revizyonu Enerjinin Vergilendirilmesi Direktifinde Revizyon Adil Geçiş Mekanizması...

“AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” Projesi Açılış Toplantısı ve 1.Çalıştay’ı Gerçekleşti
Yazı

“AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” Projesi Açılış Toplantısı ve 1.Çalıştay’ı Gerçekleşti

“AB-Türkiye İklim Politikası Diyaloğu” projesinin açılış toplantısı ve 1.çalıştayı 6 Temmuz 2021 tarihinde interaktif olarak gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşlarını, sektörel organizasyonları, üniversiteleri ve özel sektör temsilcilerini iklim politikası geliştirme konusundaki kapasitelerini ve katılımlarını güçlendirmek için bir araya getiren çalıştay sırasında, projenin genel hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ayrıca, ERCST’den...