Ankara’da İklim Dostu ve Döngüsel Plastik Değer Zinciri Projesi Seminerleri Başlıyor!

Ankara’da İklim Dostu ve Döngüsel Plastik Değer Zinciri Projesi Seminerleri Başlıyor!

Ankara’da #İklimDostu ve #Döngüsel#Plastik Değer Zinciri için Yol Haritası Projesi çevrimiçi seminerlerine konuyla ilgilenen herkesin katılımını bekliyoruz.

İklim Araştırmaları Derneği (İAD) koordinatörlüğünde, Çankırı Karatekin Üniversitesi ortaklığı ile yürüttüğümüz “Ankara’da İklim Dostu ve Döngüsel Plastik Değer Zinciri için Yol Haritası” projemizde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ise proje yararlanıcısı olarak yer alıyor. UNDP Türkiye GEF Küçük Destek Programı (SGP) tarafından finanse edilen projemiz kapsamında düzenlediğimiz iki gün sürecek olan seminerlerimizi sizlerin de değerli katılımı ile 29 Kasım 2023 ve 1 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştireceğiz.

Birinci gün seminerimizde #iklimdeğişikliği ve #şehiryönetimi#plastikatıklar ve #sürdürülebilir plastik yönetimine odaklanırken ikinci gün eğitiminde plastik yönetimini #mevzuat açısından inceleyecek ve değer zincirindeki dijital uygulamalara değineceğiz.

Katılım formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://lnkd.in/deSsX-Ji

#döngüselekonomi#circulareconomy#sürdürülebilirlik#sustainability#kaynakverimliliği#resourceefficiency#atıkgerikazanımı#wasterecovery#seminer#plastics#plastik#plastikdeğerzinciri#plasticsvaluechain