Ankara’da İklim Dostu ve Döngüsel Plastik Değer Zinciri için Yol Haritası

Anasayfa / Projeler / Ankara’da İklim Dostu ve Döngüsel Plastik Değer Zinciri için Yol Haritası

UNDP GEF Küçük Destek Programı (SGP) tarafından fonlanan “Ankara’da İklim Dostu ve Döngüsel Plastik Değer Zinciri için Yol Haritası” Projesi; İklim Araştırmaları Derneği tarafından, Çankırı Karatekin Üniversitesi ortaklığında yürütülmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise projenin faydalanıcısı olarak yer almaktadır.

Projenin genel amacı, plastik kirliliğini kaynağında azaltma yaklaşımıyla plastik değer zincirinin şehir ölçeğinde analiz edilmesi ve şehirleri plastik odaklı ulusal/uluslararası düzenlemelere hazırlamaktır. Bu kapsamda, proje faaliyetleri için ülkemizin başkenti Ankara pilot bölge olarak seçilmiştir. Bu çerçevede Ankara ili için “İklim Dostu ve Döngüsel Bir Plastik Değer Zinciri”ne ulaşma vizyonuyla yol haritası geliştirilecektir.

Bu çerçevede gerçekleştirilecek proje faaliyetleri ile başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere il/ilçe düzeyinde ilgili paydaşların döngüsel ekonomi yaklaşımlarını benimsemeleri için kurumsal kapasitelerinin artırılmasına ve plastik kirliliğinin sebep olduğu etkilerin azaltılmasına katkı sağlanacaktır.

16 ay sürecek faaliyetler neticesinde, projeden beklenen kazanımlar ise aşağıda özetlenmiştir:

 • Sosyal/ekonomik düzey farklılıklarının göz önüne alınarak öne çıkan ilçelerdeki mevcut durumun belirlenmesi ve bölgesel yönetim farklılıklarının giderilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi.
 • Plastiklerin döngüsel ekonomi yaklaşımıyla yönetilerek şehirdeki iklim değişikliği etkilerine karşı tedbir alınması amacıyla çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve plastik ürün yaşam döngüleri ile tüm değer zincirini (hammadde, üretim, lojistik, tüketim, ayrıştırma, geri dönüşüm, bertaraf vb.) dikkate alan müdahale alanlarının belirlenmesi.
 • Plastik kirliliğini azaltmaya yönelik strateji/tedbirlerin geliştirilmesi ve ekosistem üzerindeki olası etkilerin azaltılmasına katkı sağlanması için kurumsal kapasitelerin artırılması.
 • Plastik azaltımını ele alan döngüsel ekonomi yaklaşımlarının benimsenmesi için ulusal bilgi ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik yerel örnek teşkil edilmesi ve yerel yönetim, özel sektör, sivil toplum ile yerel halkı kapsayan iş birliği/ diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi.

 • Tarih/Yer:

  Eylül 2022 – Ocak 2024
  Ankara

 • Proje Ortakları:

 • Proje Destekçileri:

Proje ile ilgili yayınlar