5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün Bu Yılki Teması ‘Plastik Kirliliği’

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün Bu Yılki Teması ‘Plastik Kirliliği’

Dünya genelinde giderek artan plastik kullanımı çeşitli çevresel sorunları da beraberinde getirmiştir.

Her yıl üretilen yaklaşık 438 milyon ton plastiğin sadece %10’unun geri dönüşüme uğradığı, %60’lık kısmının ise doğrudan doğada, özellikle nehirlerde ve okyanuslarda biriktiği bilinmektedir.

Birleşmiş Milletler tarafından çevre sorunlarına dair farkındalığı arttırmak için Dünya Çevre Günü olarak kabul edilen 5 Haziran`ın bu yılki teması ‘plastik kirliliği’ olarak belirlenmiştir.

Plastiksiz bir yaşam için harekete geçmek ve bu çabalara destek olmak için hayata geçirdiğimiz “Ankara’da İklim Dostu ve Döngüsel Plastik Değer Zinciri için Yol Haritası” projemiz, plastiklerin yerel ekosistemler ve iklim üzerindeki etkilerini azaltmayı, plastik sorununa şehir ölçeğinde çözüm aramayı hedeflemektedir.

Proje hakkında detaylı bilgi için proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz;
bit.ly/3FzKMg8

#UNDP #PlastiksizYaşam #HareketeGeç #PlastikKirliliği #iklimdeğişikliği
#WorldEnvironmentDay #BeatPlasticPollution #climatefriendly #plasticvaluechain