Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar

Anasayfa / Projeler / Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar

AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu (CSD-V) Hibe Programı kapsamında fonlanan ve İklim Araştırmaları Derneği’nin eş faydalanıcı olarak yer aldığı “Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar” projesi, Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) tarafından, İngiltere’den International Business Leaders Forum (IBLF) ve Hollanda’dan Water Footprint Network (WFN) ortaklığında yürütülmektedir.

Projenin genel amacı, Sütçülük sektöründe yer alan tüm paydaşlara su kullanımı konusundaki rollerini göstermek, su kullanım durumunun gözden geçirilmesini sağlamak ve suyun verimli kullanımı için olanakların araştırılmasında itici güç olmaktır. Projemiz en temelde su riskinin değerlendirilmesi ve değer zinciri üzerinde su riskinin olası etkilerinin incelenmesini amaçlamaktadır.

Bu çerçevede gerçekleştirilecek proje faaliyetleri, su ile ilgili riskler konusunda Türkiye sütçülük sektörünün kırılganlığının azaltılmasına odaklanırken; İngiliz ve Hollandalı proje ortakları ile çiftlik ve işletme seviyesinde bilgi paylaşımı sağlanacaktır. Ayrıca politika, teşvikler ve mevzuat konusunda da bilgi paylaşımı platformu yaratılması hedeflenmektedir.

15 ay süren faaliyetler ve proje çıktıları sonucunda;

 • Gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve araştırmalar ile Türkiye sütçülük sektöründe mevcut su kullanımının tüm değer zincirinde (yem, süt hayvanı yetiştirilmesi, süt ve süt ürünleri üretimi ve tüketiciye sunulması) suya bağımlılık ve süt sektörünün su kaynakları üzerindeki etkisi değerlendirilmesi,
 • Sütçülük sektörünün su kırılganlıklarının değerlendirilmesi ve haritalandırılması, sektörünün su kaynakları üzerindeki etkisi değerlendirilmesi,
 • AB ülkeleri ve Türkiye verileri dikkate alınarak, bir birim üretim başına verimlilik, su kullanımı verilerinin kıyaslanması, mevzuat, politikalar ve stratejik yaklaşım konusunda, proje üyesi ülkelerdeki uygulamalar ile Türkiye’deki uygulamalar karşılaştırılması ve politika önerileri geliştirilmesi,
 • Süt sektörünün su kaynakları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi,
 • Farklı yapı ve ölçekteki 2 süt işletmesi ve bir çiftlik incelenerek süt üreticilerinin ve süt sanayinin su kullanımını azaltıcı önlemlerin yer aldığı bir rehberin hem elektronik ortamda hem de basılı olarak hazırlanması, modülleri hayata geçirilmiştir.

 

Proje ile ilgili daha detaylı bilgi için https://www.wsdtr.org/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 • Tarih/Yer:

  Nisan 2019 – Haziran 2020
  Türkiye, Hollanda, İngiltere

 • Proje Ortakları:

 • Proje Destekçileri:

Proje ile ilgili haberler

Proje ile ilgili yayınlar