“Meslek Liseleri Covid-19’a Karşı Bir Arada” Projemizi Tamamladık!

“Meslek Liseleri Covid-19’a Karşı Bir Arada” Projemizi Tamamladık!

İnsan faaliyetleri neticesinde değişen iklim ve artan hava sıcaklıklarının, yeni hastalıkların ortaya çıkması ve yayılmasına olan etkisini ortaya koymak ve bu iki durum arasındaki bağlantı konusunda bilgi eksikliğini teknik ve endüstriyel meslek liseleri aracılığıyla farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalara başladığımız projemizi, partnerimiz Afet Bilinci Derneği (ABD)’nin destekleri ile tamamladık.

12 ay süren proje faaliyetleri ile, 58 meslek lisesinde görev yapan öğretmenlere yönelik Covid-19 salgını ve iklim krizi ile ilişkili olarak dirençlilik artışına konu olabilecek üretim faaliyetlerine ilişkin anket çalışması; Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde bulunan meslek liselerinin Covid-19’a karşı ekipman durumu ve üretim kapasitesi ile ilgili haritalama; Paydaş görüşmeleri ve iletişim ağı oluşturulması; Meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Zafer Bölgesi’nde (Afyon, Kütahya, Manisa ve Uşak) pilot olarak başlayan projenin gelecek dönemlerde bütün Türkiye geneline yayılması hedeflenmektedir.

Proje faaliyetleri ve çıktıları hakkında daha detaylı bilgi için http://meslekdestek.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.