“Dayanıklı Sivil Toplum için El Ele!”- STK’ların Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Belediyeler ile İş Birliğinin Güçlendirilmesi

Anasayfa / Projeler / “Dayanıklı Sivil Toplum için El Ele!”- STK’ların Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Belediyeler ile İş Birliğinin Güçlendirilmesi

AB-Türkiye Sivil Toplum Destek Programı (CSSP-III) Hibe Programı kapsamında fonlanan “Dayanıklı Sivil Toplum için El Ele” Projesi; İklim Araştırmaları Derneği tarafından, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Afet Bilinci Derneği (ABD) ortaklığında yürütülmektedir.

Projenin genel amacı, İzmir, Afyonkarahisar ve Ankara’da STK kapasitesini güçlendirmek için STK’lar ile kamu kurumları ve özel sektörler arasında etkili işbirliği kurmak ve böylece kentsel dayanıklılığı arttırmaktır. Projemiz en temelde, STK’ların kentsel dayanıklılık konusundaki teknik ve ağ oluşturma kapasitelerinin iyileştirilmesini hedeflemektedir.

Bu çerçevede gerçekleştirilecek proje faaliyetleri, STK’ların örgütsel ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve STK’lar arasında ortaklığı teşvik ederken; STK’ların yerel, ulusal veya uluslararası düzeylerde karar alma süreçlerine katılımının arttırılması amaçlamaktadır.

15 ay sürecek faaliyetler ve proje çıktıları sonucunda, uzun vadede beklenen kazanımlar ise aşağıda özetlenmiştir:

  • STK′ların afetler ve kentsel dayanıklılık hakkındaki bilgi tabanı geliştirilecektir.
  • İş birliği yöntemleri ve kentsel dayanıklılık çözümleri konusunda stratejik ve teknik yardım sağlamak için STK′ların kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir.
  • En iyi uygulamalar STK′lar arasında yaygınlaştırılacaktır.
  • Kentsel dayanıklılık konusunda STK′lar, belediyeler ve özel sektör arasında ağların ve ortaklıkların kurulması kolaylaştırılacaktır.
  • Tarih/Yer:

    Nisan 2021 – Haziran 2022 Ankara, İzmir, Afyonkarahisar

  • Proje Ortakları:

  • Proje Destekçileri:

Proje ile ilgili haberler

Proje ile ilgili yayınlar