Marmaris Bölgesi İklim Değişikliği, Arıcılık ve Arı Meraları Çalıştayı Tamamlandı

Marmaris Bölgesi İklim Değişikliği, Arıcılık ve Arı Meraları Çalıştayı Tamamlandı

“İklim Dirençli ve Sürdürülebilir Arı Meraları Pilot Uygulama Projesi” kapsamında, Marmaris Bölgesi’nde iklim değişikliği ve arıcılık faaliyetlerine ilişkin durum belirlenmesi ve belirlenen çerçevenin derinleştirilmesinin yanı sıra uygulanabilir bir “Arı Merası” tasarımı amacıyla planlanan çalıştay, 2 Nisan 2023’de hybrid olarak ve geniş bir katılımla gerçekleşti.

Çalıştay, TCEF-Turkey Direktörü Dr. Ayşegül Çil ve IAD Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emrah Alkaya’nın açılış konuşmaları ile başladı. Proje ekibi, projenin faydalanıcıları olan Çevre ve Arı Koruma Derneği (ÇARIK) ve Marmaris Ekolojik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, projenin Akademik Danışmanları, bölge arıcıları ve diğer paydaşlar ile bir araya gelerek karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımlarında bulundular.

Etkinlikte ‘Arı Meraları’na dair iyi uygulamalar üzerine tartışmalar yürütüldü ve proje ekibi paydaşların bir kısmı ile sahayı deneyimleme imkanı buldu.

Arıcılık faaliyetlerinin karşı karşıya olduğu iklim risklerini ortaya koymanın yanı sıra Arı Meraları sisteminin oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen proje The Conservation Collective ve Sivil Toplum için Destek Vakfı işbirliği ile Turquoise Coast Environment Fund – Turkey kapsamında desteklenmektedir.

Çalıştay kapsamında ekibimize destek olan ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayan akademisyenlere, bölge arıcılarına ve diğer tüm paydaşlara çok teşekkür ederiz.