Ankara Çalıştayı

Ankara Çalıştayı

“Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar” projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz Ankara Çalıştayı’nda, sektör paydaşları bir araya gelerek etkin su yönetimi için tarafların atması gereken adımlar masaya yatırıldı.

30 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenen ve tüm gün süren bir çalıştayda; kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK’lardan oluşan 130’un üzerinde katılımcı yer aldı.

Çalıştay’ın açılış konuşmaları; ASÜD Yönetim Kurulu Temsilcisi Hakan Başer, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü Sektörel Politikalar Daire Başkanı Burcu Altınordu, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Daire Başkanı Taner Kimençe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanı Gürsel Erul tarafından yapıldı. Konuşmacılar sütçülük sektörünün ülke ekonomisindeki önemine değinirken, suyun sektörün sürdürülebilirliği için sahip olduğu önemin altını çizerek projenin tüm paydaşlar için değerli çıktılar sunacağına inandıklarını belirttiler.

Çalıştay’ın ilk oturumunda ASÜD temsilcisi Burhan Sakkaoğlu proje kapsamında, sahada kilit paydaşlarla yapılan görüşmeler ve anket çalışmasına ilişkin sonuçları paylaşırken, EWA Kurumsal Danışmanlık Kurucu Ortağı Dilek Emil “Türkiye Sütçülük Sektöründe Mevcut Su Kullanımı Analizi” raporunun önemli başlık ve verilerini aktardı. WFN Temsilcisi Dr. Ertuğ Erçin “Türkiye Sütçülük Sektörünün Kırılganlıklarının Değerlendirilmesi ve Haritalandırılması” üzerine bir sunum gerçekleştirirken; Derneğimiz Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Demirkol ise “Sütçülük Sektöründe Su Riski Değerlendirmesi, Su Verimliliği Etüdü ve Öneriler” başlıklı sunumu çerçevesinde sahadan elde edilen veriler ışığında sektör için yol gösterici olabilecek verimlilik önerilerinde bulundu.

Çalıştay’ın “Kamu Perspektifinden Türkiye’de Su” başlıklı ikinci oturumda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı Çevre Mühendisi Gökhan Öktem, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Emine Bilgen Eymirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Daire Başkanı Taner Kimençe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sanayi Atık Su Kirliliğini Önleme ve Kontrolü Şube Müdürlüğü Uzmanı Hakan Balman konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar temsilcisi oldukları kurumun genel su politikalarına değinirken su yönetimi konusunda sektörle birlikte atılabilecek adımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundular.

Öğleden sonra gerçekleştirilen workshop’ta katılımcıların projenin ilk aşama çıktılarına ilişkin soru ve değerlendirmeleri alındıktan sonra, iyi uygulama örnekleri de katılımcılarla paylaşıldı. Katılımcıların değerlendirme ve önerilerinin proje kapsamında hazırlanan raporlar için yol gösterici olacağı kaydedildi.

Çalıştay’ın son oturumunda ise moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Gümüş’ün yaptığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, Ankara Üniversitesi Zootekni Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gürsel Dellal, ECOLAB Türkiye Kurumsal Müşteri Yöneticisi Sabri Taş ve Eker Süt Ürünleri Çevre ve İş Sağlığı Müdürü Ersin Üzen’in konuşmacı olarak katıldığı bir panel düzenlendi. Panel’de iklim değişikliği perspektifinden sütçülük sektörü değerlendirildi. İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği risk ve etkilerin ele alındığı Panel’de, sektörün bu alanda ortaya çıkabilecek riskleri nasıl yönetebileceği değerlendirildi.

“Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği; Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar” Projesi’nin devam çalışmaları kapsamında “Türkiye’deki mevcut durum ve iyi uygulama örneklerinin karşılaştırılması ve fırsatların değerlendirilmesi” içeriği ile “Su Kullanımı Kıyaslama” raporu hazırlanacaktır.

“Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar” Projesi Ankara Çalıştayı