İklim Politikalarının Geliştirilmesinde Sivil Toplumun Rolü ve Önemi
Yazı

İklim Politikalarının Geliştirilmesinde Sivil Toplumun Rolü ve Önemi

İklim politikalarının geliştirilmesinde sivil toplumun önemine değinmeden önce, Sivil Toplum nedir buna değinelim. Sivil Toplum, kamu politikalarının oluşumunu etkilemek de dâhil olmak üzere, ortak çıkarları olan eylemleri savunmak, teşvik etmek ve bunlara katılmak için bir araya gelen grupları temsil eder. Sivil toplumun ana rollerinden biri, hükümetler ve vatandaşlar veya topluluklar arasındaki bilgi ve kapasite uçurumunu...