Dünya İklim Günü!
Yazı

Dünya İklim Günü!

İklimdeki değişiklikler, çevremizi baştan aşağı dönüştürüyor ve bu değişimler, böcek topluluklarının da davranışlarını etkiliyor. Böceklerin soğukkanlı olmaları, yani vücut sıcaklıklarının çevre koşullarına bağlı olarak değişmesi, küresel ısınmanın onlarda önemli fizyolojik değişikliklere neden olabileceği anlamına geliyor. Özellikle sıcaklık ve nemdeki dalgalanmalar, böceklerin metabolizma, üreme ve beslenme alışkanlıklarını etkileyebilir. Bu da onların yayılışlarında büyük değişikliklere yol açabilir...

İklim Krizinin Arıcılık Faaliyetlerine Etkisi
Yazı

İklim Krizinin Arıcılık Faaliyetlerine Etkisi

Sıcaklık ve yağış değişiklikleri, arıların dengesini bozuyor, tarımı ve gıda zincirini riske atıyor. Bu yazıda, arıların mücadelesine iklim krizi perspektifinde bakış atıyoruz. Dünya iklimi, bir dizi etkenin etkisi altında değişir; güneş enerjisi alımından, atmosferde biriken sera gazlarına ve yeryüzü özelliklerine kadar. Son yıllarda artan sıcaklıklar ve aşırı hava olayları gibi faktörler, sürdürülebilir yaşamı ciddi şekilde...

Plastik Kriziyle Mücadelede Uluslararası Gelişmeler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
Yazı

Plastik Kriziyle Mücadelede Uluslararası Gelişmeler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

Plastikler dayanıklı, hafif, çok yönlü ve düşük maliyetli olmaları sebebiyle hem endüstriyel sektörde hem de gündelik yaşantımızda çokça kullanılıyor. Ancak, kullanım sonrası oluşan plastik atıkların uygun bir şekilde işlenmediği ve yönetilmediği durumda insan yaşamı ve ekosistem için olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Günümüzde, üretilen plastik atıkların küresel ölçekte yalnızca ~ %9 ’u geri dönüştürülebiliyor [1]. Akdeniz’e...

İklim Politikalarının Geliştirilmesinde Sivil Toplumun Rolü ve Önemi
Yazı

İklim Politikalarının Geliştirilmesinde Sivil Toplumun Rolü ve Önemi

İklim politikalarının geliştirilmesinde sivil toplumun önemine değinmeden önce, Sivil Toplum nedir buna değinelim. Sivil Toplum, kamu politikalarının oluşumunu etkilemek de dâhil olmak üzere, ortak çıkarları olan eylemleri savunmak, teşvik etmek ve bunlara katılmak için bir araya gelen grupları temsil eder. Sivil toplumun ana rollerinden biri, hükümetler ve vatandaşlar veya topluluklar arasındaki bilgi ve kapasite uçurumunu...

İklim değişikliği, insanlığın bugüne kadar karşılaştığı en büyük kriz. Peki neden? Ve ne yapacağız?
Yazı

İklim değişikliği, insanlığın bugüne kadar karşılaştığı en büyük kriz. Peki neden? Ve ne yapacağız?

Bu sorulara ışık tutmadan önce, konuya bugüne kadar kulak kabartmamışlar için kısa bir özet yapalım; “İklim krizi”nin nedeni Sanayi Devrimi ile beşeri faaliyetlerimizin ana enerji kaynağı haline gelen fosil yakıtların artan tüketimi. Karbon yutaklarının kaybına neden olan arazi kullanım değişiklikleri ve sürdürülebilirliği gözetmeyen üretim-tüketim sistemleri de cabası. Bu dinamiklerden kaynaklanan emisyonlar sonucunda, başta karbondioksit olmak...