Türkiye Su/Atıksu Geri Dönüşüm Endüstrisinde Nano Kabarcık Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması için Pazar Potansiyelinin ve İşbirliği Fırsatlarının Araştırılması

Anasayfa / Projeler / Türkiye Su/Atıksu Geri Dönüşüm Endüstrisinde Nano Kabarcık Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması için Pazar Potansiyelinin ve İşbirliği Fırsatlarının Araştırılması

ABD Büyükelçiliği Türkiye Misyonu Hibe Programı kapsamında fonlanan “Türkiye Su/Atıksu Geri Dönüşüm Endüstrisinde Nano kabarcık Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması için Pazar Potansiyelinin ve İşbirliği Fırsatlarının Araştırılması” Projesi; İklim Araştırmaları Derneği tarafından, The University of Maine ve Arizona State University ortaklığında yürütülmektedir.

Projenin genel amacı, Türkiye’nin su stresi olan bölgelerinde iklim direnci geliştirmek için yenilikçi su arıtma/geri kazanım teknolojileri konusunda ABD ve Türk bilim adamları ve endüstrileri arasındaki işbirliğini artırmaktır.

Bu çerçevede gerçekleştirilecek proje faaliyetleri ile Türkiye’nin kurak ve yarı kurak bölgelerinde uygulanacak bir su arıtma/geri kazanım çözümü olarak nano kabarcık teknolojisinin yaygınlaştırılması için tekno-fizibilite değerlendirmesi yoluyla pazar potansiyeli araştırılacak ve ABD ile olası işbirliği fırsatları ortaya çıkacaktır.

18 ay sürecek faaliyetler ve proje çıktıları sonucunda, uzun vadede beklenen kazanımlar ise aşağıda özetlenmiştir:

  • Atık su arıtma endüstrisine teknoloji entegrasyonu ve yaygınlaştırılması yoluyla, Türkiye′nin su stresi yaşanan bölgelerinde iklim direncini artırmak için yenilikçi su arıtma/geri kazanımı gerçekleştirilebilir.
  • Nano kabarcıklar sayesinde toz, kimyasallar, organik maddeler, metal iyonları, bakteri ve yağların sudan uzaklaştırılması yoluyla, su arıtma proseslerinin iyileştirilmesi daha etkin bir şekilde sağlanabilir.
  • Fosfor ve azot varlığından kaynaklanan yosun oluşumu engellenebilir ve bunun sonuçları (müsilaj oluşumu) önlenebilir.
  • Sanayi için yeniden kullanılabilir su elde edilebilirken, Türkiye′de güncel bir sorun olan deniz, göller ve akarsuların kirlenmesi de önlenebilir.
  • Diğer kimyasallar veya makro kabarcıklar yerine nano kabarcıkların kullanılması sistem elemanlarının boyutunu küçültür, dolayısıyla işlem süreleri kısalır ve işlem maliyetleri düşürülebilir.
  • Tarih/Yer:

    Ekim 2021 – Mart 2023 Ankara

  • Proje Ortakları:

  • Proje Destekçileri:

Proje ile ilgili yayınlar