Meslek Liseleri Covid-19’a Karşı Bir Arada

Anasayfa / Projeler / Meslek Liseleri Covid-19’a Karşı Bir Arada

Merck Sharp & Dohme (MSD) tarafından fonlanan “Meslek Liseleri Covid-19’a Karşı Bir Arada” Projesi; İklim Araştırmaları Derneği tarafından, Afet Bilinci Derneği ortaklığında yürütülmektedir.

 Projenin genel amacı, insan faaliyetleri neticesinde değişen iklim ve artan hava sıcaklıklarının, yeni hastalıkların ortaya çıkması ve yayılmasına olan etkisini ortaya koymak; bu iki durum arasındaki bağlantı konusunda bilgi eksikliğini teknik ve endüstriyel meslek liseleri aracılığıyla gidererek farkındalık yaratmak ve gelecekteki olası pandemilerin yayılmasına karşı alınacak önlemlere katkıda bulunmaktır.

Bu çerçevede gerçekleştirilecek proje faaliyetleri ile Türkiye genelinde yaklaşık 4.300 meslek lisesinin Covid-19’a karşı ekipman durumu ve üretim kapasitesi ile ilgili haritalama yapılması; Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile projenin tanıtımı, anket ve eğitimlerin yapılması için ağ oluşturulması; Seçilen pilot bölgede (Afyonkarahisar) yerel yönetim ve meslek liseleri arasındaki iletişim kanallarının kurulması; Oluşturulacak dijital platformlar (web, sosyal medya) ile meslek lisesi öğrencilerinin iklim değişikliği ile Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıklar arasındaki bağlantı hakkında farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir.

12 ay sürecek faaliyetler ve proje çıktıları sonucunda, uzun vadede beklenen kazanımlar ise aşağıda özetlenmiştir:

 • Meslek liselerinin konumu, koruyucu ekipman ve hijyen ürünlerinin üretim koşulları hakkında paydaşlara doğru veri/bilgi sağlanması.
 • Olası yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi.
 • Kamu kurumları nezdinde projenin tanınırlığının artırılması.
 • Meslek liselerinin ürettiği ürünlerin değerlendirilmesine yerel yönetimlerin aktif katılımının sağlanması.
 • Yerel yönetimlerin, ihtiyaç sahiplerine koruyucu ekipman ve hijyen ürünlerini sürdürülebilir şekilde temin edebilmesinin sağlanması.
 • Meslek liselerinin yerelde çözebilecekleri sorunlar hakkında bilgi sahibi olması.
 • Meslek lisesi öğrencilerinde iklim değişikliği konusunda farkındalığının artırılması.
 • Meslek lisesi öğrencilerinin gelecekteki meslek yaşamlarında iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlara karşı çözüm üretmeye odaklanmasının sağlanması.
 • Tarih/Yer:

  Haziran 2021 – Mayıs 2022
  Afyonkarahisar

 • Proje Ortakları:

 • Proje Destekçileri:

Proje ile ilgili daha fazla bilgi almak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. http://meslekdestek.org/

Proje ile ilgili haberler

Proje ile ilgili yayınlar