Naz Beykan

Genel Sekreter

Naz Beykan, iklim değişikliğine uyum, kentsel dayanıklılık ve yeşil binalar konularında uluslararası kalkınma kuruluşları, özel sektör ve belediyelerle danışman olarak çalışmaktadır.

İçinde bulunmuş olduğu başlıca çalışmalar arasında UNDP Türkiye’nin yürüttüğü “Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi” projesi ve “İklimce Sohbetler” etkinlik serisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için “İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı”nın hazırlanması ve IFC’nin “EDGE Yeşil Binalar Pazar Dönüşüm Programı” bulunmaktadır. Halihazırda, UNDP Türkiye’nin İklim Değişikliği ve Çevre Portföyü’ne ve IFC’nin Building Resilience Index programına destek vermektedir.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nde; lisansüstü eğitimini ise Fulbright Bursu’yla öğrenim gördüğü Harvard Üniversitesi Tasarım Enstitüsü’nün Tasarım Araştırmaları Yüksek Lisansı: Enerji ve Çevre programında tamamlamıştır.