Dr. Önder Küçükural

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Önder Küçükural Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı’nda doktora öğrenimini tamamlamıştır. Doktora tezinde dini akıl yürütme biçimlerine odaklanan Küçükural siyaset ve toplumsal cinsiyet konularında çoğulcu tutum sergilemeyi mümkün kılan dinamikleri etnografik bir çalışma ile incelemiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sosyoloji Bölümlerinde çift ana dal programından mezun oldu. Daha sonra yine aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü’nde gençlerdeki Avrupa Birliği karşıtlığının dinamiklerini araştırdığı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2011-2012 yıllarında bir yıl süre ile Washington DC’deki Georgetown Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Sürdürülebilir Kalkınma, Türkiye’de toplumsal yapı ve din, erkeklik, vatandaşlık, sivil toplum, yaşlılık gibi alanlarda birçok araştırma projesinde görev alan Küçükural’ın başlıca ilgi alanları sürdürülebilir kalkınma, düşük karbon ekonomisine geçiş ve din sosyolojisidir. “Türkiye’de Dindarlık,” “Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri” “Türkiye’de Spitüel Arayışlar” adlı kitapların yazarıdır.

İklim Araştırmaları Derneği kurucu üyeleri arasında yer alan Dr. Önder Küçükural, İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsünde öğretim üyesidir.