Dr. Nihan Yegin Yarayan

Proje Yöneticisi

Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı mezunu olan Nihan Yegin Yarayan, Yüksek Lisans çalışmasını yine Ankara Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda Enerji Etkin Peyzaj Planlama üzerine yapmıştır. Yüksek Lisans tez çalışması Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ve TÜBİTAK tarafından yüksek lisans tez bursu ile desteklenmiştir. Sheffield Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım programı kapsamında Enerji Etkin Kentsel Tasarım ve Kentsel Çevre Kalitesi üzerine yürüttüğü doktora çalışmalarını 2020 senesinde tamamlayarak Doktor ünvanını almıştır.

2009 yılından bu yana sektörde ve akademide araştırmacı, uzman ve proje yöneticisi gibi farklı pozisyonlarda bulunarak sürdürülebilir kentsel planlama ve tasarım, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, mikro iklim modellemesi ve iklim değişikliği alanlarında ulusal/uluslararası projelerde yer almıştır.

2021 yılında İklim Araştırmaları Derneği ekibine katılan Nihan Yegin Yarayan, enerji ve su verimliliği, doğa tabanlı çözümler/yeşil altyapı, iklim değişikliği azaltım ve uyum konularında yürütülen projeleri yönetmekte ve proje geliştirme çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Uzmanlık Alanları: 

AB Projeleri, Proje Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Enerji Verimliliği, İklim Değişikliği, Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım