Dr. Doğu Sever

Başkan

Doğu SEVER, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İlk yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi’nde “Transfer Fiyatlandırması ve Türkiye Ekonomisine Etkileri” başlıklı teziyle aldı. İkinci yüksek lisans derecesini 2012 yılında İngiltere Glasgow Üniversitesi’nde “Uygulamalı Karbon Yönetimi” bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra aldı. Doğu, sürdürülebilir işletmeler, ekolojik vergiler ve karbon ticareti üzerine yaptığı araştırmayı tamamladıktan sonra 2015 yılında doktora derecesini aldı.

Doğu, 2004 yılında Maliye Bakanlığı’nda vergi müfettişi olarak iş hayatına başlamıştır. Doğu’nun Maliye Bakanlığı’ndaki çalışma hayatı boyunca çeşitli sektörler için yaptığı vergi denetimlerinin yanı sıra “Marka ve Patentlerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Bilim Raporu” da hazırlamıştır. “Türk Vergi Sistemi Kapsamında Düzenlemeler” 2007 yılında yayımlanmıştır. Çok uluslu şirketlere profesyonel danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra, vergi mahkemesi duruşmalarına katılarak müvekkillerini de savunmuştur.

İç ve dış denetim, vergi denetimi, vergi danışmanlığı ve yapılandırması, risk yönetimi, ikili vergi anlaşmaları, hem kamu hem de özel sektörde KSS projeleri oluşturma ve yönetme konularında geniş deneyime sahiptir. İklim Araştırmaları Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Doğu Sever, DG Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Genel Müdürlüğü’nün kurucusu ve yönetici ortağıdır. Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMM) üyesidir ve Bağımsız Denetim Lisansına sahiptir.