Ayşe Yasemin Örücü

Başkan

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesine sahip olan Örücü, 2005 yılında Oxford Üniversitesi Çevresel Değişim Enstitüsü’nden iklim ve enerji politikaları alanında yüksek lisans derecesini almıştır. ODTÜ Yer Bilimleri Bölümü’nde doktorasını tamamladıktan sonra aynı bölümde üç yıl araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Dokuz yıl boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda enerji ve iklim politikaları üzerine çalışan Ayşe Yasemin Örücü, 2014 yılında Dünya Bankası’nın Enerji Takımı’na katılmış, 2005 ile 2013 yılları arasında uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde emisyon azaltma konusunda baş müzakereci olarak görev almıştır.

UNFCCC, OECD, AB, IPCC ve IEA gibi organizasyonlarının enerji ve iklim ile ilgili faaliyetlerinde rol oynayan Örücü, iki yıl boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çevre, su denetimi ve iklim değişikliği komisyonlarına sözcü ve bilirkişi olarak hizmet etmiştir.

İklim Araştırmaları Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Ayşe Yasemin Örücü, halen Dünya Bankası ‘nda enerji sektörü yöneticisi olarak çalışmaktadır.