Ayşe Ece Akay Demir

Başkan Yardımcısı

Ece, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahiptir. Aynı üniversite ve bölümde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Yüksek lisans eğitimi sırasında su kirliliği ve yönetimi alanına yönelik olarak mikrokirleticilerin yer altı sularına sızma potansiyelleri üzerine çalışmıştır. Devam eden doktora programı çerçevesinde ise tarımsal atıkların döngüsel biyoekonomide değerlendirilmesi üzerine araştırmalarda bulunmaktadır.

Sektörde 2015 yılından bu yana Ar-Ge projelerinde, su kalitesi değerlendirmesi ve çevresel izleme projelerinde yer almıştır. 2019 yılı başında GTE ekibine katılmıştır ve kaynak verimliliği, sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi alanlarında uzman olarak çalışmaktadır. Faaliyet konuları arasında atık yönetimi, döngüsel ekonomi, su verimliliği, endüstriyel simbiyoz ve Yeşil OSB bulunmaktadır. Ayrıca, özellikle atıkların yanı sıra kaynak kullanımının azaltılmasını ve döngüselliği hedef alan Ar-Ge projeleri geliştirmekte ve proje çalışmalarında faaliyet göstermektedir. Tekstil, enerji, gıda, cam, metal, plastik, kimya, gübre gibi pek çok sektöre yönelik gerçekleştirilen projelerde saha çalışmalarında yer almakta, fizibilite ve yol haritası çalışmalarında bulunmaktadır. Diğer yandan, 2021 yılından beri İklim Araştırmaları Derneği’nin yönetim kurulu üyesi olarak faaliyet göstermektedir.