Turgut Erdem Ergin

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Turgut Erdem Ergin bir afet risk yönetimi ve iklim değişikliği dayanıklılığı uzmanıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği bölümü mezunudur. George Washington Üniversitesi’nde, kriz, afet ve risk yönetimi üzerine mühendislik yüksek lisansı ve Harvard Üniversitesi Tasarım Enstitüsü’nde ise kentsel çalışmalar alanında kentler için risk ve dayanıklılık üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Halen UNDP Türkiye’de İklim Dayanıklılığı Danışmanı olarak çalışmakta, Roma Üniversitesi’nde afet ve risk yönetimi konusunda misafir profesör olarak görev yapmakta ve Venedik Uluslararası Üniversitesi’nde “Kritik Altyapı Dayanıklılığı” yaz okulunu koordine etmektedir. Son 5 yıldır Türkiye’de yaşayan Ergin’in odak noktası, şehirleri ve işletmeleri gelişen risk profiline daha dayanıklı hale getirmektir.

Türkiye’deki çalışmalarından önce, ABD’de 4 yıl, Karayipler’de 7 yıl ve Batı Afrika’da 1 yıl Dünya Bankası ve UNDP ile risk değerlendirmesi, afet hazırlığı ve müdahale ve de afet sonrası hasar değerlendirmesi konularında çalışmıştır.