Engin Koç

Sayman

Engin, Çevre Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahiptir. Yüksek lisans eğitimi sırasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak atıklardan yenilenebilir enerji üretimi (biyogaz üretimi) üzerine çalışmıştır. 2015 yılında GTE ekibine katılmış ve çeşitli imalat endüstrileri için kaynak verimliliği, karbon ve su ayak izi hesaplama, raporlama ve azaltma yolları ve endüstriyel simbiyoz konularında; şehirler için ise iklim değişikliği eylem planı ve kritik altyapı risk analizleri konularında deneyimli teknik uzman olarak çalışmalarına devam etmektedir. Diğer yandan İklim Araştırmaları Derneği’nin yönetim kurulu üyesi olarak faaliyet göstermektedir.

Akademik ve profesyonel kariyerinde yaklaşık 10 yıldır Türkiye’de 6 büyük organize sanayi bölgesi (Ankara, Bursa, Adana, İzmir, Eskişehir, Aksaray) olmak üzere endüstriyel sürdürülebilirlik projeleri için birçok saha çalışmasında yer almıştır. Tekstil, metal, gıda, kimya, plastik ve gübre endüstrilerinde sektörel ve uygulamalı uzmanlığa sahiptir. Son dönem çalışmaları arasında Yeşil Mutabakat çerçevesinde öncelik verilen sektörlerde emisyon azaltımı yol haritası çalışmaları da yer almaktadır.

Kendisi aynı zamanda ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Doktora derecesi adaylarından biridir. Devam eden doktora programı çerçevesinde Türkiye’de endüstriyel üretim süreçleri neticesinde ortaya çıkmış olan üç farklı atık akışı üzerinde farklı döngüsel ekonomi iş modellerinin uygulanabilirliğini araştırmaktadır.