Dr. Emrah Alkaya

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

İklim Araştırmaları Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Dr. Emrah Alkaya, 15 yıllık mesleki kariyerinde finans ve danışmanlık sektörlerinde üst düzey görevler üstlenmiş, kaynak verimliliği, tedarik zinciri sürdürülebilirliği, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda çok sayıda projeye imza atmıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde proje asistanı olarak kariyerine başlayan Alkaya, 2008-2016 yılları arasında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev alarak Ar-Ge, finansman ve danışmanlık programlarının yürütülmesine katkı sağlamıştır. 2016 yılında GTE’ye katılmış, halen firma ortağı ve yönetici direktör olarak sürdürülebilirlik danışmanlığı, Ar-Ge projeleri ve döngüsel ekonomi hizmetlerini koordine etmektedir. 2018-2019 yılları arasında Dünya Bankası Finans Rekabetçilik ve Yenilik (FCI) birimine bağlı İklim Dirençli Endüstriler bölümünde de danışman olarak görev yapmıştır.

Uluslararası hakemli dergi makaleleri, kitap bölümleri ve bildiriler dâhil olmak üzere çok sayıda yayına imza atmıştır. ODTÜ Çevre Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir.