Dr. Ali Ertuğ Erçin

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

2001 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olan Dr. Erçin sürdürülebilir su yönetimi, su verimliliği ve su ayak izi konularında bilimsel araştırmalarına Hollanda’da devam etmiş olup, 2012 yılında doktorasını Twente Üniversitesinde tamamlamıştır.  Son 20 yıldır uluslararası projelerde su yönetimi, sürdürülebilirliği ve iklim değişikliği alanında bilimsel araştırmacı, danışman, politika uzmanı ve proje yöneticisi olarak yer almıştır. Su kullanımı ve tahsisi, nehir havzası yönetimi, su verimliliği, su riskleri, iklim değişikliği ve ekstrem hava olaylarının tarıma olan etkileri konusunda uzmanlaşmıştır.

Uluslararası firmalar, yerel yönetimler ve ülkeler için sürdürülebilir su stratejileri geliştirmede öncü olarak yer almış olan Dr. Erçin IFC, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü gibi hükümetler arası kuruluşlarla çalışmıştır.

Dr. Erçin ayrıca 50’den fazla bilimsel yayının yazarıdır ve çeşitli toplantılara, konferanslara ve çalıştaylara konuşmacı olarak katılmıştır. Kendisi şu anda Avrupa Birliği için tarım, sanayi ve nehir havzalarında iklim değişikliği, sürdürülebilir su kullanımı ve yönetimine ilişkin projelere öncülük etmektedir.